Theo các nhà nghiên cứu về thuật phong thủy cho biết, trong việc xây dựng và sửa chữa nhà, làm cửa theo phong thủy với mong muốn cầu phúc lộc đến cho gia chủ và những người thân trong gia đình. Nói một cách nôm na, dựa trên thước lỗ ban chúng ta có thể xác định được những điều tốt xấu dựa trên các cung trên thân thước, nếu bạn mong ước điều gì cho gia đình có thể chọn cung đó để xác định chiều cao của cánh cửa chính cho ngôi nhà bạn. Đây chính là cánh cửa phong thủy hút nhiều tài lộc và may mắn về phía gia đình bạn.

-Nếu làm cửa mới: Ta lấy thước đo cửa chính từ TRÁI SANG PHẢI.(Có nghĩa là ta kê đầu thước có cung QUÝ NHƠN (Cung LỚN) vào sát da tường hoặc da khung ngoại của cửa ta định làm từ phía bên TRÁI và tiếp tục đo về phía bên PHẢI.
-Mỗi lần đo xong một thước, ta lấy bút chì làm dấu cuối thước (Nơi cuối cùng của cung TỂ TƯỚNG), và đem thước (Có đầu thước là cung QUÝ NHƠN) nối tiếp vào nơi dấu bút chì vừa rồi, và đo tiếp lần hai, lần ba v.v… Đến cung tốt ta muốn chọn thì dừng lại.

-Sau đó ta tiếp tục đo đến chiều cao của cửa theo cách trên.
-Nếu là cửa cũ: Ta kiễm tra cửa củ đang sử dụng, thì ta đặt đầu thước có cung QUÝ NHƠN sát vào da tường hoặc da khung ngoại của cửa từ phía bên tay TRÁI của ta, lấy bút chì làm dấu cuối cây thước, và tiếp tục đem thước nối tiếp vào dấu bút chì vừa làm dấu, để đo lần hai, lần ba v.v…
Và đo tiếp cho đến khi đến da khung ngoại bên tay phải của ta, và nhìn vào thước, thì sẽ biết được chiều rộng của cửa ta đo LỌT LÒNG KHOẢN TRỐNG BÊN TRONG rơi vào cung TỐT hay XẤU…
xem tuoi xay nha cho biết Sau đó ta tiếp tục đo đến chiều cao của cửa theo cách trên.-Các bạn căn cứ vào cách đo như trên, để suy ra và áp dụng vào nhiều việc khác…