Bài viết mang tính chất chia sẻ cho anh em nào chưa biết.

Bước 1: Download iTunes 12.0.1 tại đây: HERE

Bước 2: Vào Control Panel trên máy tính để Remove Apple Mobile Device Support, Apple Application Support, iCloud (Nếu có) và iTunes 12.1, or 12.1.1

Bước 3: Đổi tên file "iTunesLibrary.itl" thành "iTunesLibrary.bak" trong đường dẫn:C:\Users\YourUSERNAME\Music\iTunes

Bước 4: Restart khởi động lại máy tính

Bước 5: Sau khi máy tính khởi động lên ta tiếp tục cài file iTunes 12.0.1 là ok.

Chúc các bạn thành công.