Máy đã JB còn tk hay đã thoát ẩn => chưa đăng nhập tài khoản khác vào

Dùng itool or ifunbox vào theo đường dẫn sau
var/mobile/Library/Caches/com.apple.Accounts/.
Mở Cache.db = notepad lên
tìm tới 2 dòng như hình bên dướip/s : Chỉ chỉ áp dụng cho những máy IOS 8 dùng chung 1 tk đăng nhập vào appstore và icloud.

Sưu tầm