Bản thân nền tảng Android đã rất thuận tiện để quản lý dung lượng 3G trong mỗi chu kỳ tính cước mà không cần thêm công cụ nào của bên thứ ba… bản thân Android cũng đã có sẵn chức năng quản lý dung lượng 3G một cách cơ bản nhất. Nếu bạn chưa biết hãy làm theo 3 bước dưới đây:

Hướng dẫn quản lý dung lượng 3G trên Android cơ bản
Bước 1: Vào Settings và chọn mục Data usage.

Hướng dẫn quản lý dung lượng 3G trên Android: Vào Settings và chọn mục “Data usage” (khoanh đỏ).

Bước 2: Bạn đã có thể xem tổng quan lượng dữ liệu 3G đã tiêu xài trên tổng định mức dữ liệu được tiêu xài trong một chu kỳ tính cước nhất định cho từng SIM. Hãy vào mục riêng của từng SIM để xem chi tiết và tùy chỉnh.
Hướng dẫn quản lý dung lượng 3G trên Android: Bạn đã có thể xem tổng quan lượng dữ liệu 3G đã tiêu xài trên tổng định mức dữ liệu được tiêu xài trong một chu kỳ tính cước nhất định cho từng SIM. Hãy vào mục riêng của từng SIM để xem chi tiết và tùy chỉnh (trong hình ta sẽ vào mục SIM Viettel).

Bước 3: Để đặt giới hạn dung lượng 3G trước hết hãy đánh dấu Set mobile data limit và lựa chọn chu kỳ tính cước. Sau đó điều chỉnh đường màu đỏ để đặt mức giới hạn và đường màu cam để đặt mức cảnh báo…
Hướng dẫn quản lý dung lượng 3G trên Android: Để đặt giới hạn dung lượng 3G trước hết hãy đánh dấu “Set mobile data limit” (số 1) và lựa chọn chu kỳ tính cước (số 2). Sau đó điều chỉnh đường màu đỏ để đặt mức giới hạn và đường màu cam để đặt mức cảnh báo.

Hướng dẫn quản lý dung lượng 3G trên Android: Để đặt mức một cách chính xác, hãy bấm vào đường màu đỏ hoặc màu cam, chọn dung lượng (trong hình ta sẽ đặt mức cảnh báo ở 500 MB) rồi bấm Set.