iPhone 5 nhòe màn hình test màn zin vẫn vậy, đo chạm đường áp 5v7 remove tụ C149 done :D .