Nay mình chia sẽ cho anh em mobile một số tài khoản ID APPLE-GOOGLE PLAY.Đây là những tài khoản mình đã tạo và sử dụng rất ok.Anh em hãy lưu vào máy tính lúc cần thiết lôi ra cho nhanh.
TÀI KHOẢN ID APPLE
chiasekienthucmobile@yahoo.com.vn
chiasekienthucmobile1@yahoo.com.vn
chiasekienthucmobile2@yahoo.com.vn
chiasekienthucmobile3@yahoo.com.vn
chiasekienthucmobile4@yahoo.com.vn
chiasekienthucmobile5@yahoo.com.vn
mật khẩu : Ntkl1987( chữ đầu tiên viết hoa,mấy chữ sau viết thường).TÀI KHOẢN GOOGLE PLAY
nhutuyenphugiao@gmail.com
nhutuyen697989@gmail.com
nhutuyen879@gmail.com
nhutuyenpro@gmail.com
nhutuyenmobile879@gmail.com
nhutuyenkimlien879@gmail.com
nhutuyeniphone456@gmail.com
nhutuyenphuocsang@gmail.com
nhutuyenoppo@gmail.com
nhutuyenlumia@gmail.com
mật khẩu : ntkl1987 (viết chữ thường hết).