Driver OPPO MTK chip link
Tool dùng được cho các máy mtk chip Múc
Chịu khó seach trong lô đó để có rom new and good