Tool update dòng sony mới sau này anh em cần Load về xài !! múc bay mật khẩu , treo lỗi fw luôn nhé !!