Hổ trợ download các firmware nokia online, down về dùng thử:
http://www.4shared.com/file/i5tVphjK/NaviFirmPlus.html
Để sử dụng phần mềm, tải pm netframeword dưới đây:
http://download.microsoft.com/downlo...a/dotnetfx.exe