bản 2.3.6 có luôn tiếng việt và chạy mượt anh em nào cần tải nó về chiến nhé
http://www.mediafire.com/download/16...hongmobile.rar