Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ cần Uninstall Itunes là có thể tháo bỏ được Itunes để cài lại bản Itunes khác (Version thấp hơn). Và thường gặp lỗi khi cài lại Itunes. Sau đây là cách gỡ bỏ hoàn toàn sạch sẽ Itunes để cài lại.

1/ Vào Control Panel>>>Add/Remove Programs (Programs and Features). Uninstall những programs sau:

- Apple Software Update.
- Apple Applications Support
- Apple Mobile Device Support.
- Itunes
Sau khi Uninstall Itunes thì khởi động lại máy tính.


Apple tự động cài vào máy những folders ẩn, muốn tìm thấy nó để xóa thì làm tiếp bước 2.

2/ Vào Control Panel, bấm vào Folder Options. Bấm vào thẻ View. Chọn "Show hidden files and folders" xong bấm OK.

3/ Vào C/Users/tên người sử dụng/bấm vào folder tên AppData. Bấm tiếp vào folder tên Local. Delete 2 folders tên Apple và Apple Computer. Cũng ở folder AppData, bấm vào folder tên Roaming, delete folder tên Apple Computer.

Apple cũng cài Value Key vào Registry, vì vậy cũng phải xóa luôn, làm tiếp bước 4

4/ Bấm Start>>>Run gõ lênh regedit xong Enter (hoặc OK). Khi đã vào Registry, chon HKEY_LOCAL_MACHINE >>>SOFTWARE. Delete folder tên Apple Computer, Inc.Như vậy là xong, khởi động lại máy tính và cài bất cứ phiên bản nào của Itunes cũng không gặp rắc rối.