Hiện tại bên em về nhiều kính liền ron iPhone seal trắng rep 1:1
Kính đẹp đủ mã cho anh em chọn lựa, kính ép bao khít, bao đổi trả cho anh em toàn quốc.
Kính liền ron seal trắng bền đẹp, tốt nhất hiện nay.
6G: 22k
6S: 23k
6P: 26k
6SP: 26k
7G: 27k
7P: 31k
8G: 27k
8P: 32k
📍 Đội 2, Thái Bình, Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội
⛳️ Call: 09.6632.6631 - 05.6632.6631
⛳️ Website: www.lekhuyenmobile.com