Anh nào biết rồi đừng chém em, do thấy nhiều anh quay tay cây này cũng hơi cực
B1 nạp combin vào
https://drive.google.com/file/d/1Xcx...ew?usp=sharing
Done vô mở oem
B2 nạp stock vô
https://drive.google.com/file/d/1Gnc...ew?usp=sharing
B3 trả khách
Anh em nào k vào được download mode thì có tool samsung 300k google search ra nhé