Bước 1: Lấy 1 máy Iphone sạch sẽ không iCloud ta sẽ tạo một bản Backup bằng iTunes.nhớ đặt tên cho dễ nhớ.
Bước 2: Ta lấy máy vào Settings - iCloud, ta tắt tìm iphone và xoá tài khoản. khi hiện lên bảng nhập pass thì ta cứ bấm tắt và thử lại một vài lần.
Bước 3: Ta cắm máy vào reset dòng thứ nhất khi đang reset lên thì ta để ý và nhanh tay chọn restore backup lại cái file mà mình đả backup từ ở bước 1.

chúc ace một ngày may mắn.

sưu tầm.