Sạc ok nhưng cắm máy tính ko nhận usb , test cáp sạc khác ok thì tham khảo hình dưới, tiết kiệm được cái cáp sạc

.