Tổng hợp ROM gốc, root và bản Recovery mới nhất cho SKY A830.
Mong các anh em ủng hộ

Phần 1: sẽ là ROM gốc (update khi có bản mới)
Thông tin ROM gốc tất cả các máy SKY có trong file này nhé:
http://dmfile.curitel.com/self_binar...l/download.inf

ROM gốc dạng .zip:
Sky A830S Ver 215:
https://drive.google.com/file/d/0B3p...it?usp=sharing
Sky A830L Ver 214:
https://drive.google.com/file/d/0B3p...it?usp=sharing
Sky A830K Ver 213:
https://drive.google.com/file/d/0B3p...it?usp=sharing

Update Ngày 12/1/2014:
- ROM gốc mới nhất cho Sky A830L: bản 214
http://dmfile.curitel.com/self_binar..._S1232214.BINX
- ROM gốc mới nhất cho Sky A830K: bản 213
http://dmfile.curitel.com/self_binar..._S0836213.BINX
- ROM gốc mới nhất cho Sky A830S: bản 215
http://dmfile.curitel.com/self_binar..._S0214215.BINX
- ROM gốc mới nhất cho Sky A830KE: bản 112
http://dmfile.curitel.com/self_binar..._S0841112.BINX