• 1 : Yêu cầu máy đả được Jailbreak.
   2 : Dùng Itools hoặc IFunbox truy cập đường dẩn sau :
   private/var/mobile/Library/Preferences/
   Mở File
   com.apple.springboard.plist
   và tìm tới đoạn code sau :
   <key>SBParentalControlsFailedAttempts</key>
   <integer>2</integer>
   >2< chính là số lần nhập sai pass. Ta có thể chỉnh sửa tùy ý hoặc không,reboot máy sẻ thấy kết quả.
   Tiếp theo ta thêm đoạn code này ngay dưới đoạn code trên:
   <key>SBParentalControlsPIN</key>
   <string>1234</string>
   1234 chính là mã giới hạn mới của bạn,bạn có thể tùy ý thay đổi số nào bất kì tùy thích.
   Khi sửa xong các bạn Save lại Reboot máy. Như vậy mã giới hạn đả được thay đổi. Nhớ back up filecom.apple.springboard.plist trước khi chỉnh sửa phong trường hợp làm sai.