bán 5s trắng 16gb
chưa kick hoạt hàng chình hãng
bão hành 1 năm tại FPT shop
6tr2 call 0976979339