6 glod 16gb zin 98% kiểu máy VN/A 8tr5
6 glod 16gb thay vỏ 99% fun kiểu máy VN/A 8tr5
Apple - số 4 - yersin- thủ dầu một-bình dương
0976979339


[IMG] [/IMG]