em bán 6 16gb glod đẹp 99%
zin all chỉ lên vỏ.còn lại fun zin
bao tes 7 ngày
0976979339 zalo
[IMG] [/IMG]