PDA

View Full Version : HTC ANDROID  1. Định nghĩa chạy phần mềm HTC Android, nạp tiếng việt các dòng HTC thông dụng
  2. One Click Root v1.0 (Root, Unroot, Enable Non-Market App, Works NAND Phones)
  3. Chia Sẻ HTC desire 816w thị trường China TV-CHplay Done